واحد آموزش به بیمار

مسئول واحد : شیوا رحیم زاده

کارشناس پرستاری مرکزآموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

کارشناس پرستاری

ساعت کار هر روز صبح از ساعت 8 تا 14در طبقه مثبت یک  واحد آموزش به بیمار

کانال آموزش به بیمار بیمارستان دکنر محمد کرمانشاهی

چرا بچه ها اروغ میزنند

فایلهای آموزشی

فایلهای آموزشی : جهت دریافت هر فایل کافیست روی ان کلیک بفرماییدو به صورت رایگان دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

برونشیولیت برونشیولیت

 

کم خونی کم خونی

 

 

تترا لوژی فالوت تترا لوژی فالوت   

 


 


 پنفلتهای آموزشی 7

مضرات پفک ،چیپس و تنقلات


پنفلتهای آموزشی 6 اثر بازی در تکامل کودکان

پنفلتهای آموزشی 5 شیمی درمانی ودرمان زخمهای دهانی

پنفلتهای آموزشی 4 شب ادراری در کودکان

پنفلتهای آموزشی 3 شیمی درمانی در کودکان

پنفلتهای آموزشی 2 عوارض جانبی مصرف ترکیبات آهن مانند : قطره ، قرص و..

پنفلتهای آموزشی 1 کروپ یا خروسک چیست

واکسن