مشخصات فیزیکی بیمارستان: 

تابلو ورودی
ساختمان بیمارستان در4 طبقه بنا گردیده که شامل:

طبقه 2: شامل واحدهای تاسیساتی، سیستمهای تهویه و چیلرها .


طبقه 1: شامل : اتاق عمل-  جراحی - بخشهای ویژه NICU- PICU - بخش ویژه کرونا - بخش ازمایشگاه ملوکولی - سی اس ار - بیمه- دفتر بهبود . 


طبقه همکف : شامل واحدهای اداری و مالی- درمانگاه و کلینیک فوق تخصصی- پذیرش- بانک – مدارک پزشکی- داروخانه- بخشهای داخلی نوزادان -رختکن ها- آمفی تئاتر- کتابخانه- تدارکات - پذیرش و ترخیص .

 

طبقه زیرزمین( منفی یک ) 1- : بخشهای اورژانس- رادیولوژی و سی تی اسکن وآزمایشگاه بالینی و پاتولوژی- آشپزخانه- لندری- نمازخانه- انبار ها و انبار دارویی و پارکینگ پرسنلی.


طبقه زیرزمین( منفی دو )2-: شامل واحدهای تاسیسات-  امحاء زباله – سردخانه جسد- واحد اکسیژن ساز- خدمات - انبار و واحد بین الملل .