معرفی مسئول

دکتر غلام رضا یوسفی

فوق تخصص گوارش کودکان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه