معاونت آموزشی

دکتر هومن داریوشی ( فوق تخصص قلب کودکان )دکتر  داریوشی

ابلاغ و شرح وظایف :

شرح وظایف