معاونت آموزشی

دکترمحمد رضا گلپایگانی ( فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان )

دکتر گلپایگانی

ابلاغ و شرح وظایف :