چشم انداز (Vision)

آرمان ما این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان، وجدان کاری و تلاش گروهی کارکنان؛ 

  • ü     بیمارستان دانشگاهی سرآمد در سطح ایران
  • ü     مرجعی معتبر  در جذب بیماران داخل کشور و منطقه خاورمیانه
  • ü     مرکزی برخوردار از بالاترین استانداردهای کیفی و کمی در ارائه خدمات درمانی، آموزشی و ارتقاء سلامت در سطح کشور
  • ü     پیشرو در تدوین و به کارگیری آخرین متدهای درمانی و تشخیصی
  • ü     برتر در انجام پژوهش های بالینی کاربردی با تأکید بر انتشار نتایج در معتبرترین نشریات بین المللی
  • ü     پیشگام در ارائه خدمات درمانی و آموزشی مبتنی بر فناوری های پیشرفته پزشکی باشیم.