مساحت عرصه 12718 متر مربع است و ساختمان در 5 طبقه با مساحت زیربنا 13345 متر مربع احداث و بطور مستقیم بالغ بر 400 فرصت شغلی جدید ایجاد نموده است.
در این مرکز کلیه نیاز های درمانی کودکان پیش بینی شده و انتظار می رود بر اساس آخرین تفکرها ومتدهای مدیریتی و بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات و نیروهای متخصص و متعهد، بهترین خدمات را به کودکان ارائه و به عنوان یکی از مهمترین قطب های درمانی کشور و منطقه خود را مطرح نماید. همچنین پیش بینی می گردد به لحاظ موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه مردم بسیاری از شهرها و استانهای همجوار و حتی کشورهای همسایه از جمله عراق جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی به این مرکز مراجعه نمایند ، لذا گستره خدمات درمانی مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی از سطح استان کرمانشاه و کشور فراتر رفته و بعنوان یکی از مدرن ترین و بزرگترین مراکز آموزشی درمانی جایگاه ارزشمندی را در بین مراکز درمانی کشور ایران به خود اختصاص دهد. از طرفی با توجه به اینکه خدمت گیرندگان آن اطفال و کودکان می باشد اهمیت آن فزون تر شده است.