تخصص ها

اساتید هیات علمی فوق تخصص و متخصص

 آقای دکتر محمدرضا گلپایگانی: (فوق تخصصص خون ، سرطان  وآنکولوژی کودکان)

آقای دکتر رضا اکرمی پور: (فوق تخصصص  خون ، سرطان وآنکولوژی کودکان)

آقای دکتر امید امان الهی: ( فوق تخصص جراحی کودکان )

خانم دکتر آزیتا پرویزی زاده: ( فوق تخصص جراحی کودکان )

 آقای دکتر مصطفی صدیقی: ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان)

آقای دکتر مازیار وکیلی: ( فوق تخصص نوزادان )

خانم دکتر میترا همتی: ( متخصص کودکان و نوزادان)

آقای دکتر محمود قاسمی: ( فوق تخصص غدد )

آقای دکتر غلام رضا یوسفی: ( فوق تخصص گوارش کودکان )

آقای دکتر هومن داریوشی: ( فوق تخصص قلب کودکان )

آقای دکتر رضا حبیبی: ( فوق تخصص عفونی در کودکان )

آقای دکتر محمد رضا توحیدی: ( فوق نفرولوژی کودکان )

آقای دکتر کیقباد قدیری: ( فوق عفونی کودکان )

آقای دکتر جبارعلی صفایی: ( فوق تخصص عفونی در کودکان )

خانم دکتر نسرین کریمی: ( فوق تخصص جراحی کودکان )

آقاس دکتر پوریا مرادی: ( فوق تخصص قلب کودکان )