اعضائ

اعضای واحد شامل اساتید هیئت علمی مرکز  ریاست مرکز و کارشناسان واحد می باشند به شرح زیر :

 

اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی: شامل

آقای دکتر محمدرضا گلپایگانی: (فوق تخصصص آنکولوژی کودکان) 

آقای دکتر رضا اکرمی پور: (فوق تخصصص آنکولوژی کودکان)

 آقای دکتر مصطفی صدیقی: (فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان)

 آقای دکتر امید امان الهی: (فوق تخصص جراحی کودکان) 

آقای دکتر مازیار وکیلی ( فوق تخصص نوزادان )

آقای دکتر محمود  مهربخش ( برد تخصصی رادیو لوژی و سونوگرافی )

خانم دکتر هما بابایی: (فوق تخصص نوزادان)

 خانم دکتر سیمین قینی: (متخصص کودکان و نوزادان) 

خانم دکتر میترا همتی: (متخصص کودکان و نوزادان)

آقای دکتر محمود قاسمی (فوق تخصص غدد )

آقای دکتر غلام رضا یوسفی ( فوق تخصص گوارش کودکان )

آقای دکتر هومن داریوشی ( فوق تخصص قلب کودکان )

آقای دکتر هادی محسن پور ( فوق تخصص نوزادان)

آقای دکتر رضا حبیبی ( فوق تخصص عفونی در کودکان )

کارشناس واحد : 

اقای شهریار جهانمیر ( کارشناس ارشد آموزش الکترونیک در علوم پزشکی )