نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

تاریخچه

ریاست ، معاونت

تخصص ها و کادر درمانی

خدمات پرستاری

شاخص های بیمارستانی

کمیته های بیمارستانی

نمودار بیمارستانی

مساحت و بخشها

چشم انداز مرکز

رسالت مرکز

واحد تحقیقات و توسعه

مرکز توسعه و تحقیقات بالینی

معرفی واحد

اهداف و برنامه ها

رئیس واحد

اعضای واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

جلسات شورای پژوهش

دستاوردهای واحد

مشاوره پژوهش

تماس با ما

مرکز تحقیقات شکاف کام و لب

مشاوره پژوهش

معرفی واحد

اهداف و برنامه ها

رئیس واحد

اعضای واحد

آیین نامه ها - قوانین و مقررات

جلسات شورای پژوهش

دستاوردهای واحد

تماس با ما

معاونت آموزشی

معاونت آموزش و شرح وظایف آن

کارشناسان مسئول آموزش

برنامه های آموزشی

مطالب آموزشی

آزمونهای الکترونیکی

واحد های بیمارستانی

کنترل عفونت

بخش اورژانس

بخش های بستری

بخش نوزادان

بخش داخلی اطفال

بخش آنکولوژی

بخش PICU2

بخش NICU

بخش PICU1

بخش جراحی اطفال

بخش تالاسمی

اطاق عمل

بخش های پاراکلینیکی و سرپایی

آزمایشگاه

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

داروخانه

بخش های اداری

پذیرش

مدارک پزشکی

خدمات

روابط عمومی

مددکاری

بهداشت

انفورماتیک

امور اداری

واحد تغذیه

دفتر بهبود کیفیت

تجهیزات پزشکی

هیأت علمی

هیئت علمی

EDU

درباره واحد , تاریخچه

کارشناسان واحد

اساتید گروه کودکان

طرح درس

کارگاه های آموزشی

کنفرانسها

بزنامه آنکالی ماهیانه

شرح وظایف واحد:

مسئول واحد

گروه های آموزش دانشجویی

رزیدنت

اینترن

استاژر

پرستاری و مامایی

پیرا پزشکی

گالری تصاویر مرکز

ورودی ها

بخشها و واحد های درمانی

واحدهای اداری

امکانات ویژه
پروانه ها

International Patient Department

فارسی

English

آیین نامه ضوابط

درباره ما

سرویسهای درمانی

پزشکان مرکز

راهنمای طبقات

فرم درخواست خدمت

تعرفه خدمات

ارتباط با ما

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین

نشانی و تلفن بیمارستان

راهنمای طبقات

پذیرش

درمانگاه تخصصی

اقدامات درمانی

سازمان های بیمه ای

آموزش به بیمار

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

خواندنی های اطفال

عوامل موثر بر بیماری اطفال

راهنمای تغذیه کودکان و اطفال

توصیه های بهداشتی

لینک های مفید

راهنمای سایت

تماس با ما

آلبوم اخبار بیمارستان

نقشه سایت

اخبار کوتاه همکاران

پیامهای بهداشتی نظام سلامت

تالار گفتگو