نقشه سایت

صفحه اصلی

'سامانه گزینش

معرفی بیمارستان

تاریخچه

ریاست ، مدیریت

تخصص های درمانی مرکز

خدمات پرستاری

شاخص هاو برنامه استراتژیک بیمارستانی

کمیته های بیمارستانی

نمودار چارت بیمارستانی

مساحت و بخشها

چشم انداز مرکز

رسالت مرکز

واحد های بیمارستانی

بخش های اداری

امور اداری

خدمات

پذیرش

مدارک پزشکی

مددکاری

بهداشت

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

انفورماتیک

واحد تغذیه

دفتر بهبود کیفیت

تجهیزات پزشکی

امور مالی

مسئول امور مالی

کارشناسان واحد مالی

کنترل عفونت

بخش اورژانس

بخش های درمانی

اطاق عمل

بخش نوزادان

بخش داخلی اطفال

بخش آنکولوژی

بخش PICU

بخش NICU

بخش جراحی 1

بخش جراحی 2

بخش های پاراکلینیکی و سرپایی

آزمایشگاه

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

داروخانه

روابط عمومی

امور فرهنگی

معاونت آموزشی

معاونت آموزش و شرح وظایف آن

کارشناسان واحد آموزش

برنامه های آموزشی

مطالب آموزشی

آزمونهای الکترونیکی

اعضای هیأت علمی

کتابخانه

درمانگاه تخصصی

واحد توسعه آموزش پزشکیEDU

معرفی واحد

فرایندهای راه اندازی

وظایف

اعضا

مسئول واحد

معرفی
شرح وظایف

کارشناسان

معرفی
شرح وظایف

امکانات

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

معرفی کمیته

فلوچارت روشهای یاد دهی در گروه اطفال

برنامه استراتژیک

اعضای کمیته

آیین نامه ها

دستیاران

برنامه آموزشی گروه

طرح دوره ها

طرح درسها

کنفرانس ها

کارگاه ها

گایدلانهای آموزشی

آموزش مجازی

راهنمای طراحی آموزش مجازی
اقدامات گروه در آموزش مجازی

آموزش سرپایی

آموزش مبتنی بر شواهد

آموزش سمیولوژی

فراگیران پزشکی

فراگیران غیر پزشکی

کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته

فلوچارت ارزشیابی

دستیاران
اینترنها
استاژرها

فلوچارت ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی گروه

ارتباط گروه با edc

چک لیست فرمهای تدوین شده توسط گروه

کمیته پژوهش در آموزش

اعضای کمیته

فراخوان

اولویتهای پژوهش در آموزش

لیست پایان نامه ها

کمیته توانمند سازی اساتید

اعضای کمیته

نیاز سنجی آموزشی اساتید

کمیته اخلاق حرفه ای

اعضای کمیته

دستور العمل تشکیل کمیته اخلاق

مسئول کمیته

برنامه آموزشی کمیته اخلاق

کمیته استعدادهای درخشان

اعضای کمیته

آیین نامه المپیاد دانشجویی

دعوت EDCاز گروه

برنامه همکاری گروه با المپیاد دانشجویی

جشنواره مطهری

آیین نامه ها و دستور العمل ها

شرح وظایف مدیر گروه

شرح وظایف معاوت آموزشی بیمارستان

شرح وظایف دستیاران

شرح وظایف کارورزان

شرح وظایف کارآموزان

دستورالعمل دسترسی فراگیران به فایلهای پاراکلینیکی

آیین نامه های داخلی اساتید مصوب گروه

دسترسی فراگیران به فایلهای پاراکلنیکی

حفاظت فراگیران

گالری تصاویر مرکز

ورودی ها

بخشها و واحد های درمانی

واحدهای اداری

امکانات ویژه
پروانه ها

واحد توسعه تحقیقات بالینی

مرکز توسعه و تحقیقات بالینی

معرفی واحد

اهداف و برنامه ها

رئیس واحد

اعضای واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

جلسات شورای پژوهش

دستاوردهای واحد

مشاوره پژوهش

تماس با ما

International Patient Department

فارسی

English

آیین نامه ضوابط

درباره ما

سرویسهای درمانی

پزشکان مرکز

راهنمای طبقات

فرم درخواست خدمت

تعرفه خدمات

ارتباط با ما

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین

نشانی و تلفن بیمارستان

راهنمای طبقات

پذیرش

درمانگاه تخصصی

اقدامات درمانی

سازمان های بیمه ای

آموزش به بیمار

لینک های مفید

راهنمای سایت

تماس با ما

آلبوم اخبار بیمارستان

نقشه سایت

خواندنی های اطفال

عوامل موثر بر بیماری اطفال

راهنمای تغذیه کودکان و اطفال

توصیه های بهداشتی

اخبار کوتاه همکاران

پیامهای بهداشتی نظام سلامت

تالار گفتگو