نقشه سایت

صفحه اصلی

'سامانه گزینش

معرفی بیمارستان

تاریخچه

ریاست ، معاونت

تخصص ها و کادر درمانی

خدمات پرستاری

شاخص هاو برنامه استراتژیک بیمارستانی

کمیته های بیمارستانی

نمودار چارت بیمارستانی

مساحت و بخشها

چشم انداز مرکز

رسالت مرکز

واحد های بیمارستانی

کنترل عفونت

بخش اورژانس

بخش های بستری

بخش نوزادان

بخش داخلی اطفال

بخش آنکولوژی

بخش PICU2

بخش NICU

بخش PICU1

بخش جراحی اطفال

بخش تالاسمی

اطاق عمل

بخش های پاراکلینیکی و سرپایی

آزمایشگاه

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

داروخانه

بخش های اداری

پذیرش

مدارک پزشکی

خدمات

روابط عمومی

مددکاری

بهداشت

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

انفورماتیک

امور اداری

واحد تغذیه

دفتر بهبود کیفیت

تجهیزات پزشکی

روابط عمومی

امور فرهنگی

معاونت آموزشی

معاونت آموزش و شرح وظایف آن

کارشناسان مسئول آموزش

برنامه های آموزشی

مطالب آموزشی

آزمونهای الکترونیکی

هیأت علمی

هیئت علمی

واحد توسعه آموزش پزشکیEDU

درباره واحد , تاریخچه

کارشناسان واحد

آیین نامه های واحد

شرح وظایف واحد:

مسئول واحد

اساتید گروه کودکان

طرح درس

کارگاه های آموزشی

کنفرانسها

بزنامه آنکالی ماهیانه

اولویتهای پژوهشی

گروه های آموزش دانشجویی

رزیدنت

اینترن

استاژر

پرستاری و مامایی

پیرا پزشکی

آموزش مجازی و الکترونیکی

درمانگاه تخصصی

گالری تصاویر مرکز

ورودی ها

بخشها و واحد های درمانی

واحدهای اداری

امکانات ویژه
پروانه ها

واحد توسعه تحقیقات بالینی

مرکز توسعه و تحقیقات بالینی

معرفی واحد

اهداف و برنامه ها

رئیس واحد

اعضای واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

جلسات شورای پژوهش

دستاوردهای واحد

مشاوره پژوهش

تماس با ما

International Patient Department

فارسی

English

آیین نامه ضوابط

درباره ما

سرویسهای درمانی

پزشکان مرکز

راهنمای طبقات

فرم درخواست خدمت

تعرفه خدمات

ارتباط با ما

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین

نشانی و تلفن بیمارستان

راهنمای طبقات

پذیرش

درمانگاه تخصصی

اقدامات درمانی

سازمان های بیمه ای

آموزش به بیمار

کتابخانه

خواندنی های اطفال

عوامل موثر بر بیماری اطفال

راهنمای تغذیه کودکان و اطفال

توصیه های بهداشتی

لینک های مفید

راهنمای سایت

تماس با ما

آلبوم اخبار بیمارستان

نقشه سایت

اخبار کوتاه همکاران

پیامهای بهداشتی نظام سلامت

تالار گفتگو