درمانگاه و کلینیک تخصصی

نام واحد : درمانگاه و کلینیک تخصصی وفوق تخصصی                       

مسئول واحد :  عزیزاله امیدی                         تلفن های مستقیم و داخلی :282-37218203

 

این بیمارستان دارای درمانگاه تخصصی و فوق‌تخصصی می‌باشد

 صبحها درمانگاه این مرکز توسط 2 نفر پزشک متخصص و واحدهای EEG، نوار مغز، ، تزریقات و پانسمان  و شیمی درمانی فعال می‌باشد.

 

اسامی پزشکان فعال درواحد
 

کلینیک : ( درمانگاه تخصصی و فوق تخصص کودکان )

صبحها

پزشکان متخصص

فوق تخصص و اعضاء هیئت علمی

شنبه

دکتر پاشاروش

دکتر ویسی

دکتر قاسمی

دکتر مرتضوی

دکتر امیریان

یک شنبه

دکتر قادری

دکتر ویسی

دکتر قاسمی

دکتر مرتضوی

دکتر یوسفی

دو شنبه

دکتر صیادی

دکتر ویسی

دکتر گلپایگانی

دکتر یوسفی

دکتر صدیقی

سه شنبه

دکتر ویسی

دکتر قادری

دکتر امیریان

دکتر اکرمی پور

دکتر همتی

چهارشنبه

دکتر پاشاروش

دکتر قادری

دکتر قینی

دکتر صدیقی

مرتضوی

پنج شنبه

دکتر صیادی

دکتر قادری

 

عصرها

دکتر گلپایگانی

فوق تخصص خون و آنکولوژی

37210773

دکتر امان الهی

فوق تخصص جراحی کودکان

37269167

دکتر صدیقی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

37228412

دکتر وکیلی

فوق تخصص نوزادان

37296196

دکتر مرتضوی

فوق تخصص آلرژی

37221726

دکتربابایی

فوق تخصص نوزادان

37277753

دکترقدیری

فوق تخصص عفونی

37210785

دکترقاسمی

فوق تخصص غدد

37221741

دکتردارویوشی

فوق تخصص  قلب

37291290

دکتریوسفی

فوق تخصص گوارش

37291270

دکترتوحیدی

فوق تخصص نفرولوژی

 

دکترزین العابدینی

فوق تخصص رادیولوژیوسونوگرافی

 

 

 


 

 

واحدهای:  شیمی درمانی   تزریقات -نوار قلب - نوار مغز -آزمایشگاه رادیولوژی صبح وعصر فعال و

 

در شیفت عصر کلینیک این مرکز توسط اساتید دانشگاه و همگی فوق‌تخصص از ساعت 16 لغایت 20آماده ارائه خدمت می‌باشد.