انکولوژی

نام بخش : آنکولوژی
مسئول بخش : سمیه ملکی 
تعداد کل پرسنل :27 نفر - 23 نفر پرستار خدمات: 3 نفر - منشی : یک نفر
تعداد تخت : 26 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
بخش هماتولوژی و آنکولوژی بیمارانی در این زمینه بستری می گردند در این بخش کیسهای خون و بیماران دارای بدخیمی بستری می شوند و با توجه به آموزشی درمانی بودن ان مرکز بخش آنکولوژی در تمام اوقات شبانه روزی در تمام روزهای هفته با حضور اتنونیگ بخش و حضور 24 ساعته رزیدنتهای ارشد اطفال بیماران در مان می گردند و تمام بیماران از امکانات رفاهی شامل اتاق بازی – برگزرای جشنها و جشن تولد جهت بیماران – داشتن معلم و ارائه هر گونه کمکهای مالی جهت درمان بیماران برخوددار می باشد.
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
بخش آنکولوژی دارای تمام امکانات از جمله اتاق هود شیمی درمانی – شیکر انکوباتور – اتاق بازی – تمام وسایل و تجهیزات پیشرفته پزشکی جهت دادن داروهای شیمی درمانی از جمله سرم پمپها – سرنگ پمپها و غیره ...
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر رضااکرمی پور فوق تخصص خون وآنکولوژی کودکان
 دکتر محمد رضا گلپایگانی فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان