رادیولوژی، سیتی اسکن و سونوگرافی و فلروسکوپی

 

نام مسئول : خانم مریم دوستوندی

انجام اقدامات گرافی اطفال به صورت 24 ساعته و فعال

انجام C.T (سی تی اسکن) به صورت 24 ساعت فعال (از ساعت 8 شب تا 8 صبح و روزهای تعطیل موارد اورژانس)

انجام انواع سونوگرافی کودک ونوزاد + سنوگرافی سینه ، داپلر (رنگی، سه بعدی، چهاربعدی) همه روزه

انجام فلروسکوپی هر روز صبحها غیر از روزهای تعطیل

رادیولوژی