قوانین و مقررات

قوانین پژوهشی مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) و دکترمحمدکرمانشاهی

 

1.     1-  طبق مصوبه معاونت تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) و بیمارستان دکتر محمدکرمانشاهی در قالب یک مرکز تحقیقات بالینی بصورت اشتراکی در اعضای هیت علمی/کارشناسان و منابع اختصاص داده شده از طرف دانشگاه ضمن حفظ مالکیت و استقلال مراکز فعالیت می کنند.

2.      2- اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی/ پزشکی/دستیاری در چارچوب این آئین نامه و متناسب با تخصص و وظایف علمی خود می توانند طرح پژوهشی ارائه دهند.

3.      3- شورای پژوهشی واحد حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود و درصورت لزوم و به صلاحدید سرپرست واحد ها جلسات فوق العاده برگزار می گردد.

4.      4- جلسات شورای پژوهشی و تحقیقات بالینی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد.

5.       5- ریاست جلسات شورای واحد بر عهده سرپرست واحد ها و یا جانشین ایشان (معاونت آموزشی و یا رئیس بیمارستان ها )  می باشد .

6.     6-  برای تشکیل شورا حضور سرپرست واحد ها یا جانشین ایشان به عنوان رئیس جلسه الزامیست.

7.      7- نسخه ای از صورتجلسات شورای واحد باید به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

8.       8-در صورتیکه طرح پژوهشی پایان نامه باشد نسخه ای از صورتجلسات به مدیریت پژوهشی دانشکده پزشکی و یا یک نسخه نیز به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال میگردد.

9.       9-شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) و دکتر محمدکرمانشاهی به بررسی پروپوزال پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی بالینی که مجری طرح و یا محل جمع آوری طرح در این مراکز باشد می پردازد و مسئولیتی در قبال طرحهای غیر بالینی و خارج از مرکز ندارد. (مگر بنا به تصویت اعضای شورای پژوهشی).

10.  10- طرح های پژوهشی مصوب در خارج از واحد توسعه تحقیقات بالینی که نیاز به جمع آوری داده ها در این مراکز دارند، به دستور سرپرستان مراکز ، توسط سرپرست واحد مجوز جمع آوری داده ها به آنها داده می شود.

11.  11- جهت انجام طرح های بدون هزینه در مراکز که پروپوزال کامل ندارند ، پس از ارائه خلاصه طرح، در جلسات شورای پژوهشی واحد مطرح شده و سپس مجوز انجام طرح به آنها داده می شود.

12.  12- مجری/مجریان پروپوزال های مطرح شده در جلسه حداکثر ظرف مدت 3 هفته یا مدت تعیین شده از طرف واحد، موظف به اصلاح پروپوزال خود و تحویل آن به واحد جهت تأیید کارشناس می باشند در غیر اینصورت تصویب و عدم تصویب پروپوزال منوط به طرح مجدد در شورا می باشد.

13.  13- مدت زمان انجام طرح از زمان تصویب پروپوزال می باشد.

14.   14-پروپوزال های تحقیقاتی به صورت تکمیل شده به همراه CD به واحد توسعه تحقیقات بالینی تحویل داده میشود.

15.  15- پروپوزال های پایان نامه ها باید برگ تصویب شورای گروه را داشته باشند و حتماً به همراه نامه مدیر گروه به همراه CD به واحد توسعه تحقیقات بالینی مراکز تحویل داده شوند.

16.  16- طرح های تحقیقاتی قبل از جلسه پژوهشی توسط 2 کارشناس مورد بررسی قرار می گیرند. (حضور 2 کارشناس در جلسه الزامی است در صورت عدم حضور کارشناس، فرم کارشناسی قبل از جلسه به مسئول واحد تحویل داده می شود).

17.  17- پس از تصویب طرح و ارسال به دانشکده ، واحد مسئولیتی در قبال عقد قرارداد در رابطه با هزینه طرح با مجری ندارد.

18.  18- در مورد طرح های تحقیقاتی، مجری/مجریان موظف هستند گزارش نهایی طرح خود را به موقع  به واحد تحویل دهد.

19.   19- طبق مقررات مراکز تحقیقات بالینی، گزارش نهایی توسط 2 کارشناس طبق اصول نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند.

20.  20- در صورت تأیید گزارش نهایی طرح تحقیقاتی توسط 2 کارشناس مربوطه، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه CD و کد طرح و گزارش زمان تحویل به موقع به مدیر پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.

21.  21- تصمیم گیری در مورد عقد قرارداد و بودجه در مورد کلیه طرح ها (پایان نامه و تحقیقاتی ) ، با معاونت تحقیقات و فناوری یا مدیر پژوهشی دانشگاه بوده و واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئولیتی در قبال آن ندارد.

22.   22-درحال حاضر سقف تعداد پایان نامه های مربوط به هر عضو محترم هیأت علمی جهت راهنمایی دانشجویان در مقطع کارورزی ، پنج پایان نامه می باشد.

23.   23-لازم است در تمامی پایان نامه ها و گزارش نهایی طرح هایی که از مشاوره های واحد بهره مند میشوند در قسمت تقدیر و تشکرات، نام واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) و دکترمحمدکرمانشاهی قید گردد و یک از نسخه از مقالات حاصل از طرح های مطرح شده در جلسه، به مراکز واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردد .

24.  24- سقف بودجه طرح های تحقیقاتی برای این مرکز، پنجاه میلیون ریال برای اعضای هیأت علمی با درجه استادیاری و بالاتر و نیز متخصص غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه می باشد. سقف بودجه برای اعضای هیأت علمی مربی و دکترای حرفه ای و کارشناس ارشد غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه حداکثر سی و شش میلیون ریال بوده و برای کارشناسانی که گواهی گذراندن کارگاه روش تحقیق مقدماتی را ارائه نمایند، بیست میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

25.  25- پروپوزال پایان نامه ها به صورت کامل و امضاء شده به همراه یک عدد سی دی به پیوست برگ تصویب شورای گروه آموزشی تحویل گرفته می شود.

26.  26- جهت انجام طرح هایی که در ارتباط با موارد انسانی انجام می شود کمیته اخلاق توسط مراکز توسعه تحقیقات بالینی تشکیل و طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

27.  27- مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و طرح نامه مصوب در چهار چوب جدول زمان بندی شده به پایان برساند.

28.  28- تمدید مدت انجام طرح منوط به درخواست کتبی مجری و موافقت شورای پژوهشی واحد و کمیته تخصصی مربوطه است .

29.  29- هرگونه تغییر در مفاد قرارداد با درخواست کتبی مجری و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود .

30.  30- مجری مکلف است حداقل یک مقاله حاصل از طرح پژوهشی را درنشریه های معتبر علمی پژوهشی منتشر کند.

31.  31- بودجه طرح های پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین می شود و میزان آن هر سال توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین میگردد.

32.  31- مالکیت حقوق مادی و معنوی حاصل از طرح های پژوهشی درچارچوب قوانین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.