جراحی

نام بخش : جراحی
مسئول بخش : آقای مهدی فرهادی
تعداد کل پرسنل : 20 نفر  - پرستار : 14نفر  - خدمات: 3 نفر  منشی : یک
تعداد تخت : 21 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
 توسط دکتر امان الهی عمل های جراحی اطفال هر روز  غیر از روزهای تعطیل انجام می شود.
 عمل های زیبایی توسط متخصصین جراح پلاستیک روزانه در بخش انجام می شود که بیماران صبح روز عمل وارد بخش می شوند و عصر همان روز ترخیص می گردند مگر در مورد عمل های جراحی ماسوپلاستی یا ابدرنیال پیاستی که حدوداً یک شب بستری هستند همچنین  برخی عمل های ENT توسط متخصصان امر انجام می شود.
 عمل های دندانپزشکی تحت بیهوشی در این مرکز  انجام می شود .
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 دستگاه PLC شوک 2011
 دستگاه پاس اکسی بستری
 ساکشن پرتابل
 ویچر
 پمپ سرم
 پمپ سرنگ
 دستگاه اشعه UV
 دستگاه تست قند خون
 پارلدان
 بنولایزر
 بخورگرم
 مهدد اکسیژن
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر امان الهی ( جراح عمومی اطفال )
 دکتر عبدی(جراح و فوق تخصصی اورولوژی اطفال)
 دکتر رحمانی ( جراح دندانپزشک)
 دکتر فاضلی ( فوق تخصصی زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر رضایی ( متخصص فک وصورت و زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر ایرانفر ( متخصص ENT
 دکتر گهرشناسان ( متخصص زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر نظری( متخصص زیبایی ENT )
 دکتر عیوضی ( متخصص ENT)