جراحی

نام بخش : جراحی
مسئول بخش : خانم شیما پناد
تعداد کل پرسنل : 15نفر  - پرستار : 14نفر  - خدمات: 4 نفر  منشی : یک
تعداد تخت : 16تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
 توسط دکتر فریبرز لطفی  عمل های جراحی بزرسگسال روزهای دوشنبه و چهارشنبه انجام می شود.
 عمل های زیبایی توسط متخصصین جراح پلاستیک روزانه در بخش انجام می شود که بیماران صبح روز عمل وارد بخش می شوند و عصر همان روز ترخیص می گردند مگر در مورد عمل های جراحی ماسوپلاستی یا ابدرنیال پیاستی که حدوداً یک شب بستری هستند همچنین  برخی عمل های ENT توسط متخصصان امر انجام می شود.
 عمل های دندانپزشکی تحت بیهوشی در این مرکز  انجام می شود .
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 دستگاه PLC شوک 2011
 دستگاه پاس اکسی بستری
 ساکشن پرتابل
 ویچر
 پمپ سرم
 پمپ سرنگ
 دستگاه اشعه UV
 دستگاه تست قند خون
 پارلدان
 بنولایزر
 بخورگرم
 مهدد اکسیژن
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر لطفی ( جراح عمومی )

 دکتر امان الهی ( جراح عمومی اطفال )

 دکتر پرویزی زاده ( جراح عمومی اطفال )

 دکتر کریمی ( جراح عمومی اطفال )

 دکتر رضایی ( ENT )