بخش اورژانس

اورژانس

نام بخش : اورژانس

مسئول بخش : خانم گوهرمهر

تعداد پرسنل : 42 نفر پرستار 6 نفر خدمات 1 نفر منشی

تعداد اتاقها ، تخت ها و امکانات :

بخش اورژانس بیمارستان دکتر کرمانشاهی دارای :11 تخت بستری 1 تخت معاینه 1 اتاق ایزوله 1 اتاق و تخت CPR با امکانات کامل 2 دستگاه مانیتور پرتابل 1 دستگاه پالس اکسی متر- 1 دستگاه پمپ 1 دستگاه سرنگ پمپ 1 دستگاه ونتیلاتور 1 دستگاه D.C شوک و 1 دستگاه نوار قلب ECG

در این واحد کودکان بیمار با کیسهای مختلف مانند : داخلی ، جراحی ، نورولوژی ، آنکولوژی و ... پذیرش می شوند و موردهای بیماران سرپایی پس از ویزیت و انجام اقدامات اولیه مرخص یا در صورت نیاز تحت نظر و یا بستری می گردند . اقدامات اولیه پاراکلینیکی مانند : آزمایشات و عکس برداری قبل از ارجاء به بخش در اورژانس انجام می شود .

پذیرش کودکان اعزامی از استانها و شهرستانهای تابعه انجام می شود و خدمات تخصصی و فوق تخصصی اولیه در این واحد صورت میگیرد .

مسئول فنی : دکتر غلام رضا یوسفی ( فوق گوارش کودکان )


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۵:۱۳