بخش اورژانس

اورژانس

نام بخش : اورژانس

مسئول بخش : خانم زینب شیرازی

تعداد پرسنل : 26 نفر پرستار 1 نفر بیمار بر 6 نفر خدمات 5 نفر منشی

تعداد اتاقها ، تخت ها و امکانات :

بخش اورژانس بیمارستان دکتر کرمانشاهی دارای :11 تخت بستری 2 تخت معاینه یک اتاق ایزوله یک اتاق و تخت CPR با امکانات کامل دو دستگاه مانیتور پرتابل یک دستگاه پالس اکسی متر- یک دستگاه پمپ یک دستگاه سرنگ پمپ یک دستگاه ونتیلاتور یک دستگاه D.C شوک و یک دستگاه نوار قلب ECG

در این واحد کودکان بیمار با کیسهای مختلف مانند : داخلی ، جراحی ، نورولوژی ، آنکولوژی و ... پذیرش می شوند و موردهای بیماران سرپایی پس از ویزیت و انجام اقدامات اولیه مرخص یا در صورت نیاز تحت نظر و یا بستری می گردند . اقدامات اولیه پاراکلینیکی مانند : آزمایشات و عکس برداری قبل از ارجاء به بخش در اورژانس انجام می شود .

پذیرش کودکان اعزامی از استانها و شهرستانهای تابعه انجام می شود و خدمات تخصصی و فوق تخصصی اولیه در این واحد صورت میگیرد .

مسئول فنی : دکتر غلام رضا یوسفی ( فوق گوارش کودکان )


تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۵۱