ریاست بیمارستان

 

دکتر فریبرز لطفی

 

عکس دکتر لطفی


متخصص جرای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دکتر لطفی متولد 1358 در کرمانشاه دوره تخصص خود رادر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به پایان رسانید .سوابق اجرایی ایشان :

* ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود.

* ریاست شبکه بهداشت و درمان سنقر کلیایی .

* مسئول فوریتهای پزشکی دانشگاه .

 

 

***

 

 
  

 مدیریت بیمارستان 

 

آقای دکترارسلان نادری پور


دکتر نادری پور  

 

ارسلان نادری پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

متولد ۱۳۴۸
سوابق اجرایی :
* سرپرستار ای سی یو جراحی قلب بیمارستان امام علی علیه السلام
* سوپروایزر اموزشی و بالینی بیمارستان امام علی علیه السلام
* مسئول تجهیز و راه اندازی بیمارستان امام رضا علیه السلام
* مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام رضا علیه السلام
* مدیر امور بالینی دانشکده پیراپزشکی
* مدیر بیمارستان های آیت اله طالقانی .امام علی علیه السلام و امام خمینی ره
* عضو شورای سیاستگذاری پرستاری دانشگاه
* رئیس هیات مدیره نظام پرستاری کرمانشاه در دور پنجم.