ریاست بیمارستان

دکترفریبا ویسی

متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

    از سوابق کاری ایشان میتوان به ریاست بیمارستان حضرت رسول جوانرود و ریاست مرکز آموزشی درمانی معتضدی اشاره نمود .
   
 
  
 مدیریت بیمارستان

اقای پرویز مهدی آبادی

بسیج

آقای پرویز مهدی آبادی دارای مدرک کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و ارشد مدیریت اجرایی است . از سوابق کاری ایشان میتوان به کارشناس نظارت بر درمان، عضو تیم ارزیابی بیمارستانها و مدیریت بیمارستان شهدای سرپل ذهاب را نام برد . آقای مهدی آبادی از اول مهر ماه 97 شروع به کار نموده و این مدیریت را عهده دار شدند .

.