روابط عمومی

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

 جهانمیر

 نام و نام خانوادگی :شهریار جهانمیر

آخرین مدرک تحصیلی :

کارشناس ارشد (E.Learning)آموزش الکترونیک در علوم پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی

شماره های تماس با مرکز :16-37218202-83-0098

شماره داخلی واحد روابط عمومی :   234

خلاصه شرح وظایف :

مسئول سایت مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی .

مسئول سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه.

مسئول دریافت  و ارسال اطلاعات  قابل گزارش در هر واحد یا بخش به دانشگاه یا سازمان های دیگر .

مسئول و رابط بین  معاونت فرهنگی ، معاونت دانشجویی و روابط عمومی با دیگر مراکز و سازمانها .

مسئول هماهنگی وبرنامه ریزی مناسبتها ،مراسمات ، کارگاه ها وکلاسهای آموزشی و فرهنگی.

عضو تیم مدیریت بحران مرکز. 

سخن گوی مرکز و مسئول اطلاع رسانی .

  شماره دریافت و ارسال پیامها ، پیشنهادات و انتقادات شما به

روابط عمومی مرکز دکتر محمد کرمانشاهی


500040077222