اخبار اتاق عمل

 یک عمل جراحی خاص دیگر 🔻

📌عمل جراحی ساکرو کروکوکسیژیال یک تومور در دوران نوزادی است که در مواردی که سایز آن بزرگ باشد اجزای لگنی آن باعث انسداد ادراری و مشکلات دیگر می‌شوند  و درمان آن خارج کردن کامل  تومور می‌باشد .این عمل در اتاق عمل مرکز دکتر کرمانشاهی بر روی نوزاد ۴روزه با همکاری دو استادفوق تخصص جراحی کودکان دکتر کریمی و دکتر پرویزی زاده و همکار محترم بیهوشی جناب آقای دکتر طاهری در عصر روز پنجشنبه 17 شهریور 1401 باموفقیت انجام شد .عمل خاص

 

عصر پنج شنبه9 تیر 1401 عمل اورژانسی

دختر بچه ای 11 ساله طحال بسیار بزرگ و تجمع مایع داخل شکمی ( سندرم نیمن پیک ).

 عمل موفق خروج طحال و کشیدن مایع داخل شکمی توسط استاد دکتر امید امان الهی .

جراحی طحال بزرگ

 

20 فروردین 1401

9 عمل سنگین در یک روز :آنورکتوپلاستی و آترزی مری ، عمل انسداد و چسبندگی روده و ...

اتاق عمل

 

*جراحی شیر خوار 4 ماهه :

وجودهم زمان رحم، لوله رحم و تخمدان به همراه اندامهای مردانه ، لوله اسپرم و بیضه

 این جراحی نادر روز سه شنبه 3 اسفد 1400 در اتاق عمل مرکز دکتر کرمانشاهی توسط دکتر امید امان الهی انجام شد .

اتاق عمل

  

جراحی نوزاد یک روزه که هم زمان دچار انسداد روده انسدادمجاری ادرار و انسداد مقعد بود که به صورت اورژانسی  توسط استاد آقای دکتر امان الهی در تاریخ 4 آبان 1400 با موفقیت انجام شد .

اتاق عمل

جراحی دختر بچه 14 ساله با تشخیص دوبلیکیشن کیست روده توسط استاد خانم دکتر پرویزی زاده در تاریخ 4 آبان 1400 با موفقیت انجام شد .

اتاق عمل

خارج نمودن تومور بسیار بزرگ تخمدان از بیمار دختر بچه سه ساله در اردیبهشت 1400

 

عمل سنگین آترزی مری نوزاد یک و نیم کیلویی 30 اردیبهشت 1400

اتاق عمل

 

عمل جراحی موفق تومور بزرگ فوق کلیوی در یک شیر خوار یک ماهه.

 

جراحی اورژانسی وموفق ،رزکسیون و آناستوموز روده در شیر خوار 2 ماهه.

دو موردخاص جراحی آترزی مری در نوزاد 2 و 3 روزه.