مسئول روابط عمومی

مسئول روابط عمومی :       

پست سازمانی : کارشناس آموزش شهریار جهانمیر

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

خلاصه شرح وظایف :

مسئول سایت مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی .

مسئول سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه.

مسئول دریافت اطلاعات واقدامات جدید و قابل گزارش در هر واحد .

مسئول و رابط بین  معاونت فرهنگی ، معاونت دانشجویی و روابط عمومی مراکز وسازمانهای دیگر.

مسئول هماهنگی وبرنامه ریزی مناسبتها ،مراسمات ، کارگاه ها وکلاسهای آموزشی و فرهنگی و انجام کارهای سمعی و بصری مرکز .

 

تماس با روابط عمومی :

کرمانشاه چهار راه حلال اهمر بیمارستان دکتر کرمانشاهی واحد آموزش یا کتابخانه .

ایمیل www.sh.jahanmir.yahoo.com:

شماره همراه : 09188390944

شماره مرکز :08317218204-8

داخلی :209