مسئول روابط عمومی

مسئول روابط عمومی :      

پست سازمانی : کارشناس مسئول آموزش عکس خودم

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش الکترونیک

خلاصه شرح وظایف :

مسئول سایت مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی .

مسئول سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه.

مسئول دریافت اطلاعات واقدامات جدید و قابل گزارش در هر واحد .

مسئول و رابط بین  معاونت فرهنگی ، معاونت دانشجویی و روابط عمومی مراکز وسازمانهای دیگر.

مسئول هماهنگی وبرنامه ریزی مناسبتها ،مراسمات ، کارگاه ها وکلاسهای آموزشی و فرهنگی.

عضو تیم مدیریت بحران مرکز.

سخن گوی مرکز و مسوول اطلاع رسانی .

تماس با روابط عمومی :

کرمانشاه چهار راه حلال اهمر بیمارستان دکتر کرمانشاهی واحد آموزش یا کتابخانه .

ایمیل sh.jahanmir@yahoo.com

 

شماره مرکز :08317218204-8

داخلی :234