تالاسمی

نام بخش : تالاسمی
مسئول بخش : خانم شیرین فلاح پاکدل
تعداد کل پرسنل : 5 نفر پرستار : 3 نفر بهیار : - کمک بهیار : - خدمات: 1 نفر
تعداد تخت : 14 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
 ویزیت بیماران توسط پزشک عمومی ، متخصص اطفال – فوق تخصص خون
 درخواست خون توسط پزشک و تهیه و تزریق خون در بخش
 تزریق آمپول دیسفرال به صورت وریدی و آموزش تزریق دیسفرال در منزل به بیماران
 ارجاع بیماران به پزشکان متخصص جهت اکنترلهای دوره ای بیماران
 انجام آزمایشات کامل به صورت هر شش ماه یک بار و انجام تزریقات ضروری بمیاران طبق دستورات پزشک
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
14 عدد تخت - یک عدد برانکارد - دو عدد تخت معاینه – ترالی اورژانس – دستگاه الکتروشوک – دستگاه ECU – دستگاه گلوگوش – سه عدد مانومتر اکسیژن – دستگاه ساکشن – دستگاه آمبویک
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر یگانه پاشاروش
 دکتر ماندانا قادری
 دکتر منیژه محقق
 دکتر مژده عصاره زادگان
 دکتر محمدرضا گلپایگانی
 دکتر رضا اکرم پور