کارگاههای مجازی

جلسه گراند راند مجازی با مدیریت استاد جناب آقای دکتر وکیلی فوق تخصص نوزادان 

گرند راند مجازی دکتر وکیلی

 

جلسه مورنینگ ریپورت با مدیریت استاد جناب آقای دکتر مصطفی صدیقی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

مورنینگ مجازی