دوشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۵, ۱۴:۱۸
جستجو
 
Email

 e-mail

قبولی ارشد آقای شهریار جهانمیر

   قبولی آقای شهریار جهانمیر  کارشناس آموزش بیمارستان دکتر کرمانشاهی در کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران 

جهانمیر  

در رشته برنامه ریزی الکترونیک در علوم پزشکی

معرفی کارمند نمونه
اکبری

آقای شهرام اکبری مسئول امور اداری بیمارستان دکتر کرمکانشاهی از طرف استانداری لوح تقدیرگرفته و به عنوان کارمند برگزیده انتخاب شد.

اجاقی

آقای هوشنگ اجاقی پرسنل درمانگاه تخصصی بیمارستان  سنگر خدمت را به جوانان واگزار نمود و باز نشست شد .

مسئول خدمات

 

 

مسئول خدمات

آقای انور رحیمی در دی ماه سال 1393 به عنوان مسئول خدمات مرکز دکتر کرمانشاهی معرفی گردید ، پیش از این آقای بهزاد امینی این مسئولیت را به عهده داشت .