ریاست
 

  

ریاست بیمارستان

دکتر هوشنگ امیریان

فوق تخصص اعصاب و روان کودک و نوجوان

 

دکتر امیریان دانش آموخته سال 1376 پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، فارغ التحصیل سال 1383 رشته تخصصی اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، فارغ التحصیل فوق تخصص اعصاب و روان کودک و نوجوان در سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

وی که در دوره تحصیل مقطع دکترای عمومی جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود، مسئولیت مرکز بهداشت بخش میانراهان ، مسئولیت مرکز بهداشت بخش ماهیدشت ، مسئولیت گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ، معاونت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ، مسئولیت بخش اورژانس بیمارستان فارابی و مسئولیت و مشارکت در راه اندازی مرکز مشاوره بیماری های رفتاری را تجربه کرده است ..

 
ابلاغ
 مدیریت بیمارستان

دکتر علی محمدی

پزشک عمومی

مسئول مراکز بهداشتی درمانی فش کنگاور،قلعه شاهخانی وکوزران کرمانشاه

.مدت 4 سال پزشک خانواده .

حدود4سال مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان هرسین.

 4سال مسئول واحد دارویی معاونت بهداشتی استان

مسئول برگزاری هفته سلامت سال های 94و95دانشگاه.

مسئول دبیرخانه دائمی هفته سلامت دانشگاه.

مسئول سندملی الکل دانشگاه درمعاونت بهداشتی،

نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه درشورای شهر کرمانشاه.

دریافت چندبارلوح سپاس وتشویقی ازدست روئسای دانشگاه ومعاونت های بهداشتی دانشگاه.

بعنوان مدیرودستگاه برترشهرستان هرسین درهفته دولت درجشنوار شهیدرجایی درسال1390 .