دکتر محمد قریب پدر طب کودکان در ایران

دکتر قریب
 دکتر قریب

توجه به روان کودک

⚠️کودکان از ما می‌آموزند و این یک واقعیت انکارناپذیر است:

آنها رفتار ما را کپی می‌زنند؛ چه مثبت باشد و چه منفی و این الگوبرداری‌ها در نهایت به آنها شخصیتی صادق و باثبات یا آسیب‌پذیر و ناقص می‌دهد!

 

[ ]
🔆به کودک نشان دهید چطور یک شهروند مسئولیت‌‌پذیر باشد:

به دیگران کمک کنید،درارائه خدمات شهری پیش قدم باشید،قانون مدارباشید وخودتان راشهروند درجه یک جامعه مدنی بدانیدکودک ازشما می‌آموزد چطور رفتار کند.

 

[ Photo ]
⚠️کودکان فقط برای شما نیستند:

آنها امانت در دستان شما هستند. پس برای آینده آنها بیشترین تلاش را بکنید و برای پرورش جسم و ذهنشان وقت بگذارید. ‏