کتابخانه

رسانه جدید

کتابخانه

نمای بیمارستانکتابخانه

نام واحد : کتابخانه

مسئول واحد : شهریار جهانمیر 
تعداد پرسنل شاغل در آن واحد: دو نفر
اقدامات و خدماتی که در این واحد ارائه می شود:
کتابخانه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال 90 افتتاح و راه اندازی شد امکانات موجود در این واحد عبارت است از : کتابهای تخصصی و فوق تخصصی بیماریهای اطفال و نوزادان در زمینه های پزشکی و پرستاری به تعداد ثبت شده 1500 کتاب فارسی و ترجمه به فارسی و 300جلد لاتین + اشتراک مجلات علمی ، پزشکی ، روزنامه و اینترنت رایگان که در اختیار اساتید ، دانشجویان و پرسنل مرکز می باشد.
خلاصه ای از وظایف کتابخانه عبارتند از:
 حفظ ونگهداری از کتابها وامکانات و تجهیزات موجود در آن واحد
 دریافت کتاب و امانت کتاب به مراجعین
 خرید ، ثبت و فهرستبندی کتاب
 ثبت و صدور کارت عضویت برای اعضاء کتابخانه
 رسیدگی به امورات مربوط به تسفیه حساب اعضاء ، اساتید و دانشجویان
 جمع آوری و ثبت پایان نامه های دانشجویان گروه اطفال